Nadační fond

PŘEDSTAVENÍ GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND

GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND působí v oblasti humanitárních aktivit od roku 1994. GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND pomáhá opuštěným, hendikepovaným a mentálně postiženým dětem, dětem trpícím zhoubnými chorobami, spoluobčanům postiženým přírodními katastrofami, nehodami, nemocemi, lidem z utečeneckých táborů a azylových středisek, seniorům v domovech s opatrovatelskou péčí, lidem v nouzi a také ohroženým šelmám a ohroženým památkám. Dobrovolnickou službu zde odvádějí přímo manažeři společnosti GRADDO a v oblasti aktivit veřejného zájmu do tohoto programu zapojuje Dr. Alexandr Cach sponzory a dobrovolníky.

GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND drží patronát nad 12 dětskými domovi. GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND několikrát do roka organizuje v prezentačním a výcvikovém areálu Graddoland dětské dny s bohatým kulturním programem a závěrečným rozdáváním dárků. GRADDO NADAČNÍ A HUMANITÁRNÍ FOND pořádá každoročně pro děti mikulášské a vánoční besídky, dětské letní tábory, festivaly a výstavy speciálních umění, závody a soutěže. Výtěžek z každoročně pořádané Soutěže zdraví, krásy a síly, konající se u příležitosti setkání přátel a partnerů, je celý použit na humanitární účely. Prostřednictvím charitativních dnů a darů se společnost GRADDO snaží zpříjemnit nelehký život všem, kteří tuto pomoc potřebují.

Předseda představenstva společnosti GRADDO a zakladatel GRADDO NADAČNÍHO A HUMANITÁRNÍHO FONDU, Dr. Alexandr Cach, se stal na základě svých aktivit v oblasti záchrany ohrožených šelem prezidentem Nadačního fondu CITES, který bojuje za záchranu a chov ohrožených šelem a který mimo jiné pečuje o chov dvou ussurijských tygrů kterým zajišťuje kompletní nutriční a veterinární péči. Ti jsou  při počtu 150 kusů ve světě mimořádně chráněni a i nadále ohroženi vyhynutím.

 

V době ničivých záplav v roce 1997 profesionalitu zaměstnanců společnosti IBSSA CZ a GRADDO ocenila celá řada významných osobností z kulturního, politického, sportovního i vědeckého prostředí a také mnoho občanů, kdy vedla nezišná osobní pomoc zaměsnanců IBSSA CZ a GRADDO pod vedením Dr. Alexandra Cacha k záchraně mnoha lidských životů a zamezila ještě větším materiálním škodám. Ve spolupráci se státními záchrannými a bezpečnostními složkami se pan Dr. Alexandr Cach se svým týmem zúčastnil přímých záchranných prací, evakuace nemocnic, porodních oddělení, domovů důchodců, přímé organizace náročné evakuace historických center měst a ochrany majetku. Zachránili nevyčíslitelné lidské i značné materiální hodnoty. Řetězcem následných benefičních koncertů pod názvem „Umělci proti vodě" a „Koncert pro Moravu" a dalších dobročinných akcí pořádaných společností GRADDO, IBSSA CZ a PRAGOKONCERT BOHEMIA pod hlavičkou GRADDO NADAČNÍHO A HUMANITÁŘNÍHO FONDU ulehčili nepopsatelné strádání mnoha spoluobčanů. Výtěžek z tohoto řetězce benefičních koncertů byl věnován na konto postižených povodněmi. Za tyto projevy solidarity, občanství a humanity se stal Dr. Alexandr Cach a nejaktivnější členové jeho týmu čestnými občany města Uherského Hradiště a obdrželi ocenění od přednosty Okresního úřadu ve Zlíně, předsedy Výboru pro obnovu a rozvoj oblastí postižených povodní v okrese Zlín, od velitele vojenské územní obrany Tábor, generálmajora Ing. Petra Voznicy, starosty města Otrokovic a dalších. Pan Dr. Alexandr Cach se svým týmem byl navíc Nadací Via Bona ve spolupráci s Citicorp New York, Citibank a. s., Foundation of the Civil Society, Fórem dárců a osobností a Nezávislou komisí představitelů ekonomické, mediální a neziskové sféry z 205 nominací oceněn prestižním humanitárním oceněním Via Bona. Ocenění panu Dr. Alexandru Cachovi předala osobně velvyslankyně USA v Praze paní Janonne Walker dne 18. května 1998 za účasti představitelů české vlády a humanitárních organizací na půdě amerického velvyslanectví. Toto prestižní ocenění je určeno omezenému okruhu významných dárců z řad podnikatelů, kteří osvědčili osobní i firemní dobré občanství a výraznou humanitární orientaci.

V roce 1998 byl za celkový vzdělanostní a podnikatelský profil a sociální statut, ale především za svoji aktivní činnost v humanitární a charitativní oblasti a za nezjištnou pomoc poskytnoutou obyvatelům České republiky při záplavách v roce 1997 předseda představenstva společnosti GRADDO, Dr. Alexandr Cach, při ceremoniálu ve Vyšegradu, slavnostně přijat nejvyššími celebritami Federace řádu Maltézských rytířů v čele s Regentem, Domem Lorenzem, do Svrchovaného Řádu Maltézských rytířů, jako vyjádření nejvyššího uznání ve všech těchto oblastech s významným pověřením pro humanitární a bezpečnostní aktivity v ČR a regionu Střední Evropy. Od roku 2005 zastává Dr. Alexandr Cach funkci Ministra humanitárních záležitostí, je členem diplomatického sboru, držitelem diplomatického pasu Federace řádu Maltézských rytířů a Chief Commander of Czech Unite of Femeraid International Services.

V létě roku 2002 postihla Českou Republiku a především Moravu další vlna katastrofických záplav a Dr. Alexandr Cach se se svým týmem opět ve značné míře podílel na záchranných pracích a následně na eliminaci následků této katastrofy. V září roku 2002 po příkladné a obětavé  účasti týmů společnosti GRADDO a IBSSA CZ na těchto záchranných pracích, obdržel Dr. Alexandr Cach z rukou nejvyšších představitelů Federace řádu Maltézských rytířů a Mezinárodní asociace bodyguardů a bezpečnostních služeb IBSSA dvě významná ocenění „Za hrdinství při záchranných pracích". Následně byl Dr. Alexandr Cach nejvyššími představiteli exekutivy IBSSA pověřen řízením „Mezinárodního rescue týmu", působící v případě jakýchkoliv katastrof a ohrožení životů obyvatel celosvětově.

V období let 1998-99 se předseda představenstva společnosti GRADDO, Dr. Alexandr Cach stal členem Mezinárodní akadeie informatizace a spojil potenciál společnosti GRADDO s potenciálem mnoha vlivných a vzdělaných lidí. Následně byl Dr. Alexandr Cach na základě doporučení představitelů vědy a sociálního a mezinárodního statutu zvolen jedním z šesti prezidentů Mezinárodní akademie informatizace jako zástupce pro region střední Evropy. Mezinárodní akademie informatizace působí pod hlavičkou OSN a má pobočku  „Informatizace  a OSN"  v  ústředí OSN v New Yorku. Mezinárodní akademie informatizace má konzultativní statut číslo 1 vůči OSN. Realizuje rozsáhlé programy v oblasti sociální restrukturalizace, veřejného zdraví, ochrany dítěte a predikce živelných katastrof. Vypracovala  realistické  přístupy  k  sociálně politickým problémům současného světa. Patří k nim programy vztažené k mezinárodní bezpečnosti, informatizaci a dalším lidským činnostem. Akademie se zaměřuje  na podnikatelské  projekty, které by mohly prospět lidstvu jako celku. Jelikož společným  jmenovatelem dneška  je rozvoj informatizace ve všech oblastech života, působení v akademii znamená vykročit dále na cestě k humanizaci  společnosti.