Představení

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI IBSSA CZ
(International Bodyguard and Security Services Agency)

IBSSA CZ (International Bodyguard and Security Services Agency) byla založena Dr. Alexandrem Cachem a ve spolupráci s IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association) pro střežení vlastních výrobních závodů společnosti GRADDO a zajištění bezpečnostních služeb na všech akcích pořádaných uměleckou agenturou Pragokoncert Bohemia. IBSSA CZ působí tedy jako reprezentant pro Českou republiku mezinárodní bezpečnostní agentury IBSSA. The IBSSA is represented today in more than 100 countries, has today over 1400 members, through its members IBSSA represents hundred thousands of differ­ent security companies, security experts or organizations. He is the organizer of Budo events and Budo gala shows under the auspices of particular countries' Presidents and other high representatives. More then 1000 world champions in the field of martial arts participate in these events. IBSSA is the publisher of the Spotrivo magazine, being issued in bilingual versions and in 30 countries of the world. Postupem času se činnost IBSSA CZ rozšířila i o bezpečnostní služby pro externí klienty.

IBSSA CZ přináší do České republiky ve spolupráci s IBSSA ucelený bezpečnostní systém, ve kterém se propojuje bezpečnostní informatika, prevence, střežení, vysoce profesionální výcvik vedený nejlepšími instruktory světa a  mezinárodní působnost s bohatými zkušenostmi a možnostmi. IBSSA CZ se zaměřuje na klienty, kteří již natolik vyspěli, že si velmi odpovědně uvědomují skutečná nebezpečí, rizika a ohrožení, které s sebou přináší současná doba a mají zájem si svůj majetek cílevědomě chránit.

Obr. 3 - Certifikát

Obr.2 - Akce

Obr.1 - Pomoc při záplavách

Prof. Giacomo Spartaco Bertoletti

Prof. Giacomo Spartaco Bertoletti, 7. Dan v karate, 7. Dan v Ju-Jitsu, spoluzakladatel a první vice prezident IBSSA. S. Bertoletti je prezidentem Světové organizace Ju Jitsu Kobudo a je rovněž členem výkonného výboru Mezinárodní federace Karate Kobudo.

Je mistrem učitelem sebeobrany a bojových umění a je přímým žákem Hanshi Roberta Clarka, 9. Dan.

Rovněž vydává časopis Samurai magazine, jeden z nejlepších časopisů o bojovém umění v Evropě a časopis Sportivo and Security - oficiální časopis WASI.