Činnost

Zaměstnanci IBSSA

IBSSA CZ na rozdíl od jiných bezpečnostních agentur, které v ostraze spatřují levný a jednoduchý zdroj příjmů a zaměstnance získávají nikoli výběrem, ale pouze přijetím uchazečů, zvolila opačnou trategii a výběru zaměstnanců věnuje velikou pozornost.

Zájemci o působení v IBSSA CZ povinně absolvují vstupní i průběžné psychologické testy, náročný fyzický výcvik, školení v oblasti trestního a přestupkového práva, protipožární prevence a zásahu při vzniku požáru, poskytování první pomoci a zdravotního minima, zákona o utajovaných skutečnostech, obsluhy elektronických zařízení (EZS, EPS, PCO, a dalších), systém hodnocení bezpečnosti objektu a dalších předpisů potřebných pro činnost ostrahy. IBSSA CZ nezapomíná na motivaci pro své zaměstnance a aplikuje velmi účinný motivační a stimulační program. Odměňuje své zaměstnance zvláštní finanční odměnou, propaguje jejich výsledky ve firemním časopise a zveřejňuje jejich fotografie.  

Délka zaměstnání, věrnost a projevy loajality jsou oceňovány příplatky. IBSSA CZ podporuje zlepšovací návrhy a autory finančně odměňuje. IBBSA CZ pro své zaměstnance pravidelně pořádá různé kulturní a sportovní akce, organizuje prvotřídní mezinárodní střelecké soutěže, jako je například MISTROVSTVÍ SVĚTA BODYGUARDŮ A BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB, BUDO ŠOU a další.

Vývoj ve světě, ať už se jedná o organizovaný zločin nebo terorismus, nás vede k využívání nadstandardní řešení. Mimo zaměření se na poskytování perfektních profesionálních služeb, ve spojení se špičkovou zabezpečovací technikou, důrazně dbáme na docenění psychologického a právního rozměru našich služeb.