Poskytované služby

Poskytované služby IBSSA CZ ve spolupráci s IBSSA

Bezpečnostní analýzy

Na základě požadavku zákazníka jsou bezpečnostní manažeři IBSSA CZ schopni do 7 - 14 dnů zpracovnat bezpečnostní analýzu daného objektu, s vyhodnocením rizikových prostor - možnostmi napadení a doporučit odpovídající účinný systém zabezpečení. Při zpracování těchto materiálů vycházejí z dlouholetých mezinárodních zkušeností a z informací od spolupracujících špičkových bezpečnostních expertů, poradců a agentur.

Detektivní služby a vyhledávání

Všechny požadavky klientů pracovníci IBSSA CZ řeší rychle, důkladně a samozřejmě diskrétně. V rámci maximální profesionality spolupracují s právní divizí a kooperující dceřinnou společností, COMPLEX PROCES SERVICE, která zahrnuje špičkové specialisty, jako je například kancelář KŘÍŽ-BĚLINA - renovovaná česká právní kancelář, ZAIWALA AND SOLICITORS - anglická právní kancelář  a dalšími specializovanými pracovišti jako i se státními bezpečnostními orgány.

Fyzická ostraha osob a majetku

Při poskytování služeb fyzické ostrahy je kladen velký důraz na výběr a kvalitu pracovníků, kteří musí před nástupem do výkonu služby absolvovat povinná školení z právních předpisů a předpisů souvisejících s činností ostrahy dle nejvyšších mezinárodních standardů IBSSA a náročné fyzické prověrky. Do výkonu služby jsou zařazeni pouze ti, kteří splnili zadaný výcvik dle platných předpisů IBSSA. Fyzická ostraha je při mimořádných událostech vhodně doplňována o zásahové jednotky, které jsou dále speciálně vycvičeny a plně vybaveny k činnosti ochrany a dle přání zákazníka.

Ozbrojená přeprava finančních hotovostí a cenných zásilek

Ozbrojené přepravy cenin jsou prováděny na základě pečlivě zpracované strategie a zhodnocení rizik, z místa naložení do místa uložení zásilky. Přeprava je uskutečňována speciálními pancéřovými vozidly (Hummer2, Audi, Mercedes, Rover) a speciálně vycvičenou ozbrojenou posádkou. Všechna vozidla jsou k dispozic 24 hodin denně. Všechny přepravy a doprovody osob, hotovostí a cenných zásilek probíhají v režimu úzké spolupráce s POLICIÍ ČR.

Montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémů

Na základě zhodnocení bezpečnostních rizik objektu, je zpracován projekt EZS (elektronické zabezpečovací signalizace, či jiného slaboproudého zařízení) s napojením na PCO (pult centralizované ochrany). Po ukončení instalace je zákazníkovi předán plán EZS, revizní zpráva, provedeno zaškolení obsluhy a vysvětlen postup ovládání systému dle manuálu zařízení. Bezpečnostní agentura IBSSA CZ prování instalaci systémů EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), EPS (elektronická požární signalizace), kamerové sledovací okruhy, přístupové a docházkové karetní, čipové systémy (kontaktní i bezkontaktní), videointerkomy a interkomy, elektronická ochrana zboží, strukturovaná kabeláž, GPS, GSM vysílače, Perimetrické střežení, dálkový přenos obrazu a dat, infrazávory, bariéry a další elektronická zařízení. Montáže elektronických systémů provádějí pouze kvalifikovaní certifikovaní odborníci v oboru zabezpečovacích signalizací a slaboproudých zařízení.

PCO - pult centralizované ochrany

PCO je elektronické zařízení, které umožňuje přijímat data ze zabezpečovacích signalizací, a to jak ze stacionárních objektů tak i z vozidel z jakéhokoliv místa Evropy. Data jsou přijímána radiovým signálem, přenosem GSM (mobilním operátorem), GPS (satelitním přenosem), linkou ISDN, včetně obrazových zpráv pomocí GPRS. Informace jsou detailně zpracovávány pomocí PC a jsou kdykoli k nahlédnutí. PCO je v nepřetržitém provozu s 24 hodinovou obsluhou. Dispečerské pracoviště je vybaveno nejmodernější technikou pro přenos okamžitých zpráv, komunikace s výjezdovou jednotkou a souběžně s POLICIÍ ČR. Všechny informace jsou elektronicky zaznamenávány a archivovány. Na přání klienta jsou zpracovávány protokoly zabezpečovací signalizace, kde jsou zaznamenány všechna data, která elektronická zařízení vyslala (otevření objektu, poplachová hlášení, signalizace závady, uzamčení objektu), vše s přesnými údaji data, času a popřípadě identifikace obsluhujících osob.

Pohotovostní výjezd autohlídky

Speciálně vycvičené a vyzbrojené zásahové jednotky jsou v nepřetržitém provozu připraveny okamžitě reagovat na příkazy centrálního dispečinku. Mimo těchto ostrých výjezdů, je činnost autohlídek neustále koordinována vedoucími pracovníky IBSSA CZ a nepřetržitě provádějí nepravidelnou namátkovou kontrolu objektů připojených na PCO i zabezpečené fyzickou ostrahou. Namátková kontrola objektů autohlídkou je přesně evidována pomocí elektronického čipového systému, který zaznamenává přesný datum a čas kontroly, včetně identifikace osoby, která kontrolu vykonala. Data z těchto snímačů jsou vyhodnocována pomocí PC. Přístup k výběru dat mají pouze vedoucí pracovníci IBSSA CZ, data jsou chráněna kódy. Radiová a GSM nepřetržitá kódovaná komunikace je zajištěna radiostanicemi na soukromé frekvenci. Vozidla jsou vybavena zařízením pro nepřetržité vysílání dat o jejich pohybu, na centrální dispečink. Dispečink zaznamenává přesný pohyb vozidel, počet zastávek i spotřebu paliva.

Výcvikové služby bezpečnostních složek

Základní výcvik „bodyguard":

 • výcvik v praktickém použití bojových umění
 • střelecká příprava
 • fyzická příprava zaměřená na obratnost, reakci, pohotovost, orientaci při zásahu
 • výcvik slaňování
 • příprava psychické odolnosti, pohotovosti, bdělosti, vytrvalosti nasazení
 • výcvik směřovaný k zvládnutí pravděpodobných variant účinného zásahu
 • taktická příprava reálných situací

Výcvik ochranného doprovodu :

 • kurz se všeobecnou, speciální a bezpečnostní tematikou
 • výcvik v sebeobraně a bojových umění
 • speciální řidičské umění
 • bezpečnostní přeprava
 • trénink blízké ostrahy
 • speciální střelba „combat"
 • noční a denní střelba
 • přechod do aktivní fáze
 • protipožární výcvik
 • zdravotní zabezpečení
 • školení z oblasti práva, zákona o střelných zbraních, zákona o utajovaných skutečnostech

Výcvik osobní ostrahy:

 • zbrojní technika
 • prostředky protinarkotického a protiteroristického boje
 • psychologie jednotlivce a davu
 • ochrana VIP - princip, analýza rizik, projektování, komunikace
 • týmová souhra ochrany VIP
 • nácvik zvládnutí extrémních situací

Školení detektiva:

 • pátrání
 • evidence výsledků pátrání
 • krycí vyšetřování
 • psychologická průprava investigativní komunikace
 • jazyková průprava

Právní služby a poradenství

Poskytování těchto služeb je zajišťováno prostřednictvím dceřinné společnosti COMPLEX PROCESS SERVICE a ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi z USA, Velké Británie, ČR a dalších zemí světa, jejichž prostřednictvím je možné zajistit profinancování soudních sporů, právní zastoupení a ochrana.

Psychologické poradenství

IBSSA CZ má exkluzivní smlouvy o spolupráci s předními specialisty a odborníky z řad psychologických laboratoří, vědeckých institucí a univerzitních kruhů, kteří provádějí přesná psychologická testování a jsou zárukou služeb nejvyššího standardu. Tato spolupráce je využívána k diagnostikování a testování přijatých specialistů bezpečnostní služby, pro vyloučení jakýchkoliv rizikových faktorů, spojených s výkonem tohoto povolání. Uvedené služby jsou k dispozici i našim zákazníkům, včetně antistresového programu.

Antistresové, campingové a relaxační programy

Program je zaměřen na zvládání stresu, na zlepšení psychického a tělesného zdraví, na vytvoření harmonie duše a těla a na uplatnění zdravého životního stylu. Využito je spojení psychologických a psychoterapeutických metod s tělesným cvičením a pohybem.

Výcvik pro podnikatele a VIP v relaxačním a vícvikovém areálu GRADDOLAND

GRADDO a IBSSA CZ vybudovaly na pozemku o velikosti 20 ha víceúčelový výcvikový, realxační a prezentační areál GRADDOLAND. Tento areál slouží k prezentaci, relaxaci, kulturnímu i společenskému vyžití a to nejen pro naše obchodní partnery ale také jako vhodné místo pro zajištění osobních setkání s dětmi a postiženými spoluobčany v rámci GRADDO NADAČNÍHO A HUMANITÁRNÍHO FONDU. IBSSA CZ tento areál využívá také pro výcvik a školení bezpečnostních jednotek, policejních a armádních složek České republiky a mezinárodních bezpečnostních agentur, jako je IBSSA a další.

V GRADDOLANDU je k dispozici nově vybudovaná krytá střelnice s možností výcviku pohotové střelby, lezeckou stěnou pro slaňování a horolezectví, splňující nejvyšší výcvikové parametry, dále se zde nachází prostor pro nácvik zásahů v interiéru i exteriéru, tréninková dráha pro fyzickou přípravu jednotky a trenažér pro laserovou simulaci střelby na stojící i pohyblivé terče, prostor pro soutěže „paintball",  visutá dráha pro nácvik bojových situací, lezecké sítě, komplex vodních nádrží pro výcvik na vodě i pod vodou, podmínky a prostředky pro výcvik jízdy na koních a několik relaxačních příležitostí jako nejmodernější techniky a technologie pro odbourávání stresu, možnosti vyjížďky na koních, whirlpool, posilovna, solarium, sauna, bazén, vinný sklep.

Výcvik v GRADDOLANDU je zaměřen na přežití v bojových podmínkách, fyzickou příprava, výdrž a vyčerpanost, bojové techniky, psychická příprava, stres, boj zblízka, orientace v terénu atd. Výcvik posilní fyzickou a psychickou odolnost účastníků, dodá životní energii, rozhodnost a sebevědomí, což je nezbytné pro naplnění náročných pracovních i osobních cílů. Dle hodnocení mezinárodní asociace IBSSA, má výcvikový a relaxační areál GRADDOLAND špičkové parametry, poskytuje atraktivní prostředí pro trénink a výcvik bezpečnostních složek, a ideální podmínky pro obchodní příležitosti.