Graddo Secure Perimetr

GRADDO SECURE PERIMETR

GRADDO SECURE PERIMETR (GSP 1000, 2000, 3000) je venkovní detekční systém na bázi speciálního senzorického kabelu určený pro střežení obvodového oplocení, venkovních obvodů a vnitřních prostor.

GRADDO SECURE PERIMETR (GSP) je pasivní systém sestávající se z vyhodnocovací jednotky a detekčního kabelu SENZOR CABLE IBSSA CZ, který se připevňuje na pletivové nebo svařované (tyčové) ploty nebo na povrch stropů a zdí vnitřních prostor, případně do země pro vytvoření ochranné zóny.

Detekční kabely jsou vysoce citlivé na mechanické namáhání. Pokusí-li se narušitel přelézt nebo porušit plot nebo prorazit zeď, na kterých jsou detekční kabely připevněny, mechanické napětí vznikající v plotu nebo ve zdi způsobí nepatrný pohyb  detekčního kabelu. Elektromechanický jev zvaný triboelektrický efekt vyvolaný těmito pohyby umožní přenos náboje mezi vodiči v kabelu, čímž vznikne na konci kabelu střídavé napětí. Vyhodnocovací jednotka pak zesiluje a analyzuje střídavý signál v akustickém frekvenčním pásmu odpovídajícím mechanickému buzení. 

Systém je konstruován jako primární čidlo pro aplikace se středním stupněm zabezpečení nebo jako sekundární čidlo pro aplikace s vysokým stupněm zabezpečení. Maximální délka zóny systému upevněného na obvyklém plotu z běžného pletiva vysokém 2 metry je až 1000 metrů. Instalované zóny mohou být i kratší, což může být žádoucí pro určení charakteru a místa narušení např. pomocí kamerového sledovacího systému.

Systém vyvolá poplach, pokud se narušitel pokusí například přelézt přes plot, rostřihnout pletivo, nadzvednout pletivo nebo konstrukci plotu, prorazit zeď, strop nebo jinou plochu, na níž je kabel připevněn (při instalaci ve vnitřních prostorách), vstoupí do zóny, kde je nainstalován systém v zemi. Systém vyvolá poplach také v případě zkratu v detekčním kabelu nebo je-li kabel přerušen. Poplach je také vyvolán  při otevření krytu vyhodnocovací jednotky analyzátoru.

Na rozdíl od situace, která panuje u drtivé většiny bezpečnostních agentur, které zaměstnávají velmi nekvalifikovaný personál, IBSSA CZ v zájmu klienta, dbá na to, aby jeho bezpečnost a majetek zabezpečovali skuteční profesionálové, kteří uplatňují svou zkušenost, pravidelně absolvují psychologické, fyzické a situační bezpečnostní testy, jsou pravidelně proškolováni, přezkušováni a průběžně, ve výcvikovém kempu GRADDOLAND, absolvují velmi náročný výcvik. Kvalitní mezinárodní zázemí se špičkovými bezpečnostními odborníky z celého světa, promyšlený účinně působící systém řízení, motivace a výcvik ve vlastním areálu zákazníkovi zaručuje 100% jistotu, že ostrahu svého majetku svěřil skutečným profesionálům.

Výhody GRADDO SECURE PERIMETR (GSP1000, 2000, 3000):

  • spolehlivost a kompaktnost konstrukce vyhodnocovací jednotky
  • okamžitá informace o poplachu díky zabudované siréně a standardnímu výstupu na zabezpečovací ústřednu
  • prakticky neomezená délka chráněného úseku (z praktických důvodů vymezení zóny se doporučují řádově stovky metrů)
  • možnost uložení čidla přímo do země a zaručení jeho "neviditelnosti" před narušitelem
  • výrazně nízká cena v porovnání s celosvětovou konkurencí
  • okamžitá připravenost zařízení k dalšímu provozu, i po narušení objektu, stěny nebo zóny bez nároků na výměnu čidla - koaxiálního kabelu
  •  vysoká kvalita deklarovaná certifikátem pro armádu z vojenské zkušebny

Mezinárodně certifikovaná kvalita

Mezinárodně platným certifikátem „IBSSA International Qualificiation of Security Company" má IBSSA CZ stvrzeno, že její systém organizace a řízení kvality i výkon bezpečnostní profese, odpovídají platným mezinárodním standardům.