SVSOK

Hlavní cíle Obchodní komory SVSOK

Pomáhat rozvoji obchodně ekonomických  vztahů mezi 25 státy střední a východní Evropy
a střední Asie má za cíl nová Středoevropská, východoevropská a středoasijská obchodní komora (SVSOK), kterou v Praze založila skupina českých a ruských podnikatelů.

Základním cílem SVSOK je podpora  rozvoje obchodních vztahů a rozšíření obchodní spolupráce v teritoriích jejího působení mezi podniky, firmami a organizacemi

Strategickým cílem je vytvořit silnou obchodní komoru, která svým vlivem, případně v součinnosti
s jinými obchodními komorami, bude schopna prosazovat ve státních institucích a parlamentních orgánech ČR takové trendy, které tomuto rozvoji napomůžou.

Cílem není konkurovat již existujícím organizacím, které se rovněž zabývají rozvojem obchodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskem. Tyto komory jsou ryze české,ale naše je smíšená.Z tohoto důvodu nejsme konkurencí. Existují obory, ve kterých má naše obchodně-ekonomická spolupráce velké rezervy. Jde například o oblast financí, investic či vědecké spolupráce.

Hlavní směry činnosti SVSOK:

 • v Obchodní informace
 • v Konzultační a poradenská činnost
 • v Pořádání pracovních setkání podnikatelů zteritorií SVSOK.
 • v Informace o veletrzích a výstavách včetně případné podpory při prezentaci.
 • v Spolupráce sjinými obchodními komorami včetně regionálních, podnikatelskými svazy
  a státními institucemi.
 • v Organizace obchodních misí dle požadavků obchodních parterů.
 • v Akce SVSOK dle plánu činnosti.
 • v Zprostředkování reklamy dle požadavku obchodních parterů
 • v 4 x ročně aktualizovat webové stránky SVSOK.
 • v Získávat a poskytovat informace pro podnikatele o obchodních příležitostech, obchodních partnerech a zvláštnostech obchodních vztahů.
 • v Získávat a poskytovat informace týkající se ekonomických vztahů mezi zeměmi Střední
  a východní Evropy, Střední Asie a Českou republikou
 • v Organizovat společenské a vzdělávací akce zaměřené na obchodní vztahy.