Partnerská spolupráce

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE

V období 2005 - 1.kvartál 2006 Komora poskytla podporu projektům českých společností,které jsou jejími členy: Pyrocom, ČKD-Nové Energo, NAS-Systém, GRADDO, VEMEX, WASTECH.

Spolupráce s dalšími českými a slovenskými organizacemi a firmami:

ZVVZ Milevsko, EUROSYSTEM, I.TRAN, Moravské naftové doly a další.

Komora rovněž podporuje řadu ruských bank a společností:

První česko-ruskou banku, Azovský námořní přístav, Matrex, Gazexport, Agrochimexport atd

Styky s obchodními komorami

 • v Česká hospodářská komora
 • v Komora Vostok/Východ
 • v Všeruská obchodní komora
 • v Bulharská obchodní komora
 • v Hospodářská komora Srbska
 • v Hospodářská komora Černé Hory
 • v Běloruská obchodní a průmyslová komora
 • v Britská rada
 • v Ruská obchodní komora při EU.

Komora podporuje obchodní styky s podnikatelskými svazy různých zemí:

V České republice:

 • Klub plynárenských podnikatelů

Na Slovensku:

 • Slovensko-ruská obchodní rada

V Polsku:

 • Obchodní rada Vostok

V Německu:

 • Bavorské sdružení podnikatelů

V Rusku:

 • Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů
 • Mezinárodní svaz metalurgů
 • Asociace finančních a průmyslových skupin Ruské federace
 • Mezinárodní federace chemiků
 • Evropský obchodní klub v Ruské federaci

Rovněž byly navázány kontakty s Maltézským řádem, který provozuje charitativní činnost.

V listopadu 2005 se komora stala jedním z hlavních organizátorů mezinárodního bankovního fóra v Praze, kterého se zúčastnilo více než 300 bankéřů a podnikatelů z pěti zemí.

SPOLUPRÁCE ZEMÍ

Rozvoj obchodních styků, vzájemné spolupráce v obchodních vztazích a navazování
a získávání vzájemných obchodních kontaktů mezi ČR a následujícími zeměmi:

Ruskou federací,Ukrajinou, Estonskou republikou, Litevskou republikou, Lotyšskou republikou, Kazašskou republikou, Moldavskou republikou, Arménskou republikou, Ázerbájdžánskou republikou, Gruzií, Kirgizskou republikou, Tádžickou republikou, Turkmenistánem, Uzbeckou republikou, Slovenskou republikou, Polskou republikou, Maďarskou republikou, Bulharskou republikou, Rumunskem, Srbskem a Černou Horou, Slovinskou republikou, Chorvatskou republikou a Republikou Bosna a Hercegovina.